Polacy – dzieci Rusłana i Heleny z Urmii

Dociekania genetyków w sprawie przodków Polaków wskazują na przeważającą rolę dwóch rodów. Ze strony męskiej to potomkowie Rusłana, czyli pierwszego człowieka, który posiadał haplogrupę R, a miał wykształcić się na południowej Syberii ponad 25 tys. lat p.ne.. Pierwszą mutacją tej haplogrupy jest R1a, która miała powstać na obszarach granicznych dzisiejszych Turcji i Iranu. Tam również wykształciła się kobieca haplogrupa H. Mutacje R1a obejmują 57 proc. dzisiejszych Polaków, a H – 45 proc. Polek. Obie przywędrowały do Europy około 14 tys. lat temu z tego samego miejsca w Azji Zachodniej. Przedstawiciele obu haplogrup umieli już uprawiać ziemię, budować miasta i świątynie.

Haplogrupa to grupa ludzka, pochodząca od jednego mężczyzny lub kobiety, u których w trakcie poczęcia doszło do określonej mutacji. Mutacja ta występuje niezmiennie (greckie „haplous”) u wszystkich jego męskich potomków, nawet mimo pojawienia się u nich kolejnych mutacji (podobnie jak mutacje mtDNA u potomków żeńskich). Do takich dwóch haplogrup, oznaczonych jako R1a i H, należy w sumie znakomita większość dzisiejszych Polaków. Nad Wisłą pojawiły się po cofnięciu się ostatniego zlodowacenia i pozostały aż do dziś w największej łącznej koncentracji na naszym kontynencie.

Wybitny amerykański genetyk Peter Underhill przyjmuje wyodrębnienie się R1a z rodu Rusłana (R) na około 20 tys. lat p.n.e. w rejonie Iran zachodni – Azja Mniejsza wschodnia. Obecnie to ziemie Kurdów, których język mimo upływu tysiącleci i tysięcy kilometrów oddalenia zachował setki słów podobnych do polskich. Z kolei polski genetyk Tomasz Grzybowski mówi o pochodzeniu rodu Heleny z tego samego terenu (Środkowy Wschód – tereny Iranu i Iraku) – i tego samego okresu. Używając popularnej terminologii, mamy więc kolebkę aryjską. Dała ona początek najstarszym zidentyfikowanym obecnie kulturom świata, których przykładem mogą być budowle sakralne w Gire Nawoke i osada Catal Huyuk.

Świątynie, miasta, uprawy pszenicy i upadek Atlantydy

Gire Nawoke to stanowisko archeologiczne w tureckim Kurdystanie, kryjące pozostałości prehistorycznego sanktuarium. Zwane po turecku Göbekli Tepe, jest najstarszym znanym miejscem kultu stworzonym przez człowieka. Było używane przez szereg tysiącleci. Do 2009 r. przebadano tylko 5 proc. terenu. Dokończenie wykopalisk może zająć kolejne 50 lat. Początek tego kompleksu jest określany w przybliżeniu na 11 tys. lat p.n.e. lub wcześniej. Wiele ze słupów tej świątyni waży od 10 do 20 ton, a niektóre nawet 50. Analiza DNA ziaren pszenicy znalezionych w okolicach wskazuje, że była to odmiana najbliższa pszenicy współczesnej, czyli tu po raz pierwszy była uprawiana. Z kolei Catal Huyuk powstało między 7400 a 7300 r. p.n.e.. Miasto zamieszkiwało do 10 tys. ludzi, którzy zajmowali się rolnictwem i hodowlą zwierząt. Budowali dwupiętrowe domy z kamienia, gliny oraz z suszonej na słońcu cegły, które wybielano wapnem. Domy stykały się ze sobą ścianami i tworzyły zwartą konstrukcję. W kompleksach znajdowały się także pomieszczenia kultu religijnego oraz miejsca pochówku. Na terenie wykopalisk znaleziono wiele przedmiotów (m.in. malowidła naścienne i figurki). Podobne osiedla udało się dotąd odkryć w Turcji (Can Hasan, Suberde i Erbaba), w Syrii (Abu Hurejra i Bouqras), w Iranie (Zagheh) i Iraku (Umm Dabaghiyah).

Naukowcy z Uniwersytetu Edynburskiego twierdzą, że twórcy Gire Nawoke mogli pozostawić potomnym wiadomość o wielkim kataklizmie sprzed około 13 tys. lat. Chodzi o kolizję Ziemi z odłamkami komety, która pociągnęła za sobą ochłodzenie klimatu i powrót do warunków epoki lodowej. Pod koniec 9 tys. p.n.e. Gire Nawoke miano zasypać, jakby chcąc zachować to miejsce w postaci „kapsuły czasu” dla potomnych.

W ośrodkach związanych z Gire Nawoke odkryto pierwsze w historii ludzkości ślady rolnictwa, religii i miast. Stamtąd cywilizacja rodu Rusłana i Heleny promieniowała w późniejszych tysiącleciach na Bałkany i Bliski Wschód.

Pierwsi cywilizowani ludzie Europy

Na półwyspie bałkańskim potomkowie Rusłana i Heleny spotkali się ze Staroeuropejczykami haplogrupy męskiej I2a2. W obecnej Chorwacji oraz Bośni-Hercegowinie ich zagęszczenie wynosi blisko 50 proc. ludności. Brali oni – wraz z potomkami Rusłana i Heleny – udział w rozwoju archeologicznych kultur słowiańskich. Oczywistą słowiańskość tej pierwszej cywilizacji, posługującej się najstarszym pismem ludzkości, potwierdzili wybitny włoski językoznawca Mario Alinei oraz serbski naukowiec Radivoje Pešić. Zdaniem Alinei’ego, słowiański charakter miały już naddunajskie kultury starčevskie z VI tysiąclecia p.n.e. oraz późniejsze Vinča i Baden. Włoch jednoznacznie skrytykował polityczne pobudki przedwojennej „pangermańskiej ideologii”, która twierdziła, że Słowianie w Europie Środkowej pojawili się dopiero w VI w. n.e.. Włoski lingwista stwierdził jednoznacznie: „The totally absurd thesis of the so called ‚late arrival’ of the Slavs in Europe must be replaced by the scenario of Slavic continuity from Paleolithic, and the demographic growth and geographic expansion of the Slavs can be explained, much more realistically, by the extraordinary success, continuity and stability of the Neolithic cultures of South-Eastern Europe”.

Pierwsze państwo Polaków

Z kultur starčevskich pochodziła lendzielska, która opanowała Polskę w pierwszej połowie V tysiąclecia p.n.e.. W środkowej Europie ponad dwa tysiące lat przed słynnym kompleksem w Stonehenge wznoszono budowle kilkukrotnie rozleglejsze od rozreklamowanych angielskich kręgów. Przykładem są, wykryte badaniami geomagnetycznymi w Pietrowicach Wielkich koło Raciborza, pozostałości jednej z monumentalnych konstrukcji określanych terminem „rondele”. Wznoszono je 4900-4500 lat p.n.e. na terenie dzisiejszych Węgier, Austrii, Czech, Moraw, Słowacji, Niemiec i Polski. Były ośrodkami władzy i kultu, a więc są pierwszymi śladami polskiej państwowości. Wiązać je można wprost z zapisami kronikarzy, wywodzącymi Lęhów (Polaków-Lechitów) z ziem chorwackich. Według Jana Długosza, stworzyli oni rozległe państwo rządzone przez dziedzicznych królów z rodu Lecha. Innym kierunkiem ekspansji Słowian z bałkańskiej kolebki były obszary dzisiejszych Rumunii, Mołdawii i Ukrainy w ramach kultury Cucuteni-Trypolie. Było to z górą pół tysiąca lat wcześniej niż powstała pierwsza cywilizacja sumeryjska, uważana uparcie przez instytucjonalną naukę za najstarszą w dziejach ludzkości.

Słone jezioro w górach

W centrum krainy spotkania dzieci Rusłana i Heleny znajduje się jezioro Urmia. Położone jest w tektonicznym zagłębieniu śródgórskim na wysokości 1275 m. O zmiennej powierzchni od 3,9 do 5,9 tysiąca km² i głębokości maksymalnej do 16 m. Jego wody są wysoce zasolone – do 23 proc.. Występują na nim liczne skaliste wysepki. Według rosyjskich językoznawców, Tamaza Gamrelidze i Wiaczesława Iwanowa, tu jest praojczyzna wszystkich języków indoeuropejskich, czyli w pierwszym rzędzie prasłowiańskich. W tej też okolicy genetycy wyznaczyli na około 20 tys. lat p.n.e. randkę wnuka Rusłana i córki Heleny. Ich rodzina zaczęła opanowywać najpierw Anatolię, a później Europę i Bliski Wschód. Rozwinęła pierwsze ludzkie społeczeństwo oparte na rolnictwie – z miastami i świątyniami. Zaczęła też budować pierwsze przekazy historyczne, ktore znalazły odzwierciedlenie m.in. w Biblii. W końcu, od co najmniej 7 tys. lat nieprzerwanie współtworzy wszystkie kultury i organizmy państwowe na ziemiach dzisiejszej Polski.

NA ZDJĘCIU: odtworzenie najstarszego miasta świata, założonego przez potomków Rusłana i Heleny – Catal Huyuk, FOT: leavingbabylon.wordpress.com 

 Jeśli masz ochotę – zapisz się na ukazujący się raz w tygodniu newsletter informujący o nowych wpisach na naszym blogu. Wystarczy przysłać e-mail z hasłem NEWSLETTER w tytule na adres: rudaweb.pl@gmail.com

RudaWeb

Komentarze: 16

 1. Panie Web, a gdzie Pan znalazł u Długosza twierdzenie o jednym, rozległym, chorwackim państwie przodków Lecha? Śmiem twierdzić, że takiej wzmianki nie ma, jest natomiast mowa o samodzielnych królestwach (liczba mnoga) pannońskich, a to jest zasadnicza różnica.

  • Nie doczytał Pan dokładnie – Lech wyszedł z Chorwacji, a później założył nowe państwo: „Przez długie czasy i wieki Polska bezpiecznie używała pokoju i swobody, nie tylko pod wodzą i przełożeństwem Lecha, pierwszego Polaków książęcia, który godnym był stać się ich rodu naczelnikiem i głową, ale i za panowania synów i wnuków jego, z których każdy obejmując władzę po przodkach i ojcu mianował się Lechem.”

  • Może pomogę innym, wcześniejszym źródłem (Kronika Wielkopolska):”Spośród nich, jak okazuje się zarówno z kronik, jak i z granic, przewagę i panowanie i wyższość w całym cesarstwie (totius superioritas imperii) mieli Lechici.”

 2. Autor(Andrew Collins) najnowszej pracy o badaniach nad kompleksem świątynnym w Göbekli Tepe uważa ,że to ludzie odpowiedzialni za malowidła w jaskiniach współczesnej Francji i Hiszpanii migrując przez setki lat na wschód dotarli wreszcie w to miejsce we współczesnej Turcji i albo sami albo pod ich nadzorem je wykonano , t zn reliefy na tych kamieniach , po drodze mieli zahaczyć o ludzi kultury świderskiej albo nawet ją wykreować , symbolika lisów czy wilków o imponujących ogonach , dominująca w tym kompleksie ma być wspomnieniem komet zaś liczne wizerunki sępów to symbol śmierci i narodzin , przy czym rytuał pogrzebowy , w którym pozostawia się zwłoki zmarłych sępom przetrwał w niedalekich regionach od Göbekli Tepe do dzisiaj , z kolei w Polsce do dzisiaj zachowała się tradycja „przynoszenia dzieci ” przez bociana , na Litwie jest to podobno łabędź , w każdym razie jest to wspomnienie tego samego zwyczaju ,który znali a może nawet sami wymyślili budowniczy z Göbekli Tepe, w tym wypadku w ramach wiosennego kultu narodzin

 3. „Naukowcy z Uniwersytetu Edynburskiego twierdzą, że twórcy Gire Nawoke mogli pozostawić potomnym wiadomość o wielkim kataklizmie sprzed około 13 tys. lat. Chodzi o kolizję Ziemi z odłamkami komety, która pociągnęła za sobą ochłodzenie klimatu i powrót do warunków epoki lodowej. Pod koniec 9 tys. p.n.e. Gire Nawoke miano zasypać, jakby chcąc zachować to miejsce w postaci „kapsuły czasu” dla potomnych.”
  Sława Ruda Web oczywiście to jest oficjalna wersja „naukofców”.
  Nieoficjalna, jest dużo bardziej skomplikowana – bo może się okazać, że cały iluzjon blue beam w cztery litery trafi.
  Żadna kometa nie wywoła fali ochłodzenia całego klimatu ziemskiego w godzinach z plus 20 do – 160 st.C – skąd to wiadomo. A no z badań rosyjskich naukowców badających mamuty, a właściwie nie strawione pozostałości rośline w żołądkach, i kolokwialnie pisząc w gębie.
  Okazy mamutów nie posiadały żadnych innych oznak ( ataku drapieżcy, czy upadku lub utonięcia, gdyż proces gnilny by trwał dobre chwile nawet po śmierci, a tutaj wyciągnięto świeże rośliny i mchy jak z zamrażalnika.
  Kometa ma małą gęstość, a uderzenie asteroidy nie wywołałby procesu zamarzania, wręcz odwrotnie wszystko by płoneło!!!!!!! w takim bądź razie z mamutów pozostały by osmolone kości.
  Prawo Keplera i Prawa Termodynamiki zaprzeczają oficjalnej teorii naukofców z nad jordanu.

  • Epoka lodowcowa była efektem globalnego potopu, teoria Hydropłyt to świetnie tłumaczy, niestety w naukowcach jest zakorzenione kilka błędnych teorii i oni każde nowe odkrycie próbują bezkrytycznie tak interpretować by sie to wpisało w te teorie co powoduje nawarstwianie się tych błędów, ciężko będzie sie wyrwać z tego

   • Tak, spróbuj szczecho bardzo szybko zamrozić mięso w wielkości słonia do temp. – 160 st.C w Twojej lodówce przy założeniu że masz do wykorzystania 1kwh energii, powodzenia. Wiesz co to jest obieg Carnota.
    Potężny efekt mógł nastąpić wskutek powstania super potężne antycyklony ściągające ze stratosfery zimne powietrze ale to nadal tylko – 60st.C więc nadal brakuje Ci (setki).
    Poczytaj o atmosferze wtórnej i pierwotnej, oraz stanu równowagi termodynamicznej.

    • obejrzyj sobie dokument na temat teorii Hydropłyt i dopiero się wypowiedz, epoka lodowcowa była efektem tego że woda wytryskająca z komory pod ziemią uległa zmrożeniu na wysokości kilkudziesięciu km i opad zamroził wszystko co znajdywało się bliżej biegunów

     przed potopem na ziemi wszędzie panował umiarkowany klimat spowodowany tym, że ziemia miała płaszcz z pary wodnej który powodował efekt szklarni na całym globie, dlatego zmrożone mamuty w ustach i żołądkach miały rośliny ciepłolubne, a nawet na antarktydzie znajdywane są szczątki przykładowo palm, bo tam było kiedyś ciepło

     w wyniku wytryśnięcia tej wody z podziemnej komory, ten płaszcz z pary wodnej opadł na ziemie i klimat na naszej planecie zmienił się na taki jak mamy teraz, nastąpiło wypiętrzenie się najwyższych pasm górskich i powstanie zapadlin w które rozlała się woda tworząc oceany, a stopiony lód podniósł ich poziom i podzielił ostatecznie ziemie na kontynenty takie jak dzisiaj mamy

     • // zmrożone mamuty w ustach i żołądkach miały rośliny //………..i to zmrożenie nastąpiło w bardzo krótkim czasie , t zn najwyżej kilku dni bo przecież te rośliny nie zostały nawet przetrawione zaś zamrożone mięso nadawało się do spożycia po kilku tysiącach latach czyli Ziemię musiał „trafić ” na tyle duży obiekt z kosmosu ,że spowodował nagły spadek temperatury o kilkadziesiąt stopni , t zn ten obiekt musiał zachwiać ruchem całej planety bo gdyby tylko w skutek powstałych pyłów ograniczył wpływ słońca czyli temperatura na obszarach gdzie odkrywane są te mamuty , opadałaby etapami , po trochu , to te zwierzęta nie mogłyby się w takim stanie zachować

     • Szczecho napisałem Ci o równowadze termodynamicznej w przyrodzie, to co piszesz mija się z prawdą.
      Efekt uzyskasz w domowym laboratorium jak nagle rozprężysz zbiornik spr. powietrza 10 bar do 0 w sekundach – wylot z tego otworu sie zamrozi – przemiana adiabatyczna.
      Nie twórz nukofych wywodów. Sprawdź w domu, czy ci paluchy nie zmrozi.

     • Laxim obejrzyj to co napisałem i dopiero sie wypowiedz, jeśli nie zamierzasz tego zrobić to nie odpowiadaj na moje komentarze bo szkoda mojego czasu na czytanie twoich naukowych wywodów

     • łącznie z tym, którego link tu podajesz a którego treść w żaden sposób nie zaprzecza temu co pisałem wyżej

 4. a ja uważam, że historię ludzkości należy skompresować a nie rozciągać w czasie, pierwszy człowiek o haplogrupie R to opisany w Biblii Adam, wydaje mi się też że to on w kulturze staroegipskiej był zwany Ozyrys, jako że ta kultura była tworzona przez po potopowych potomków Adama (zarówno R1a jak i R1b)…jego powstanie to ok 4128r.p.n.e.

  jeśli przyjąć takie założenia to, Noe to pierwszy człowiek R1a (pierwszy prawdziwie biały człowiek na co wskazuje opis w księdze Henocha, jasne oczy i włosy, rumiane policzki itd.), a haplogrupa R1b to wynik wprowadzenia mutacji wśród tych Ariów którzy za namową Nimroda zbuntowali się przeciwko naszym stwórcom, opisane to zostało jako podzielenia języka…dlatego też ludzie o haplo R1b posługują się językiem kentumowym w przeciwieństwie do reszty używającej języka satemowego, jest taka praca naukowców bodajże rosyjskich którzy stwierdzili że nasze DNA jest w pewnym stopniu programowalne i może determinować język

  polecam też ciekawą książke pt. „Co się stało z wieżą Babel?” Jonathana Gray’a bo jest w niej wiele ciekawych informacji, które w połączeniu z badaniami genetycznymi oraz archeologią dają bardzo odmienny obraz naszej historii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *